Politica de Confidentialitate

Termeni si conditii
 

GAME WORLD ROMANIA SRL, cu sediul în București, str. Brândușelor, nr. 2-4, camera 6,12 16 si 18 , etaj 4, Sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1866/2007, cod fiscal 20899859 și GAME WORLD INVEST SRL, cu sediul în București, str. Brândușelor, nr. 2-4, camera 15 , etaj 4, Sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15069/2017, cod fiscal 38158645 („GAME WORLD” sau „Operatorii”) vor prelucra datele personale ale utilizatorilor acestui Site, precum și a tuturor clienților acestora în conformitate cu Politica de protecție a datelor, conform legislației în vigoare.

 

Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care intră în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

 

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind:

 

„orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

 

GAME WORLD se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

 

Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă Politicii de protecție a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici de protecție a datelor. Scopul acestei Politici este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

 

În egală măsură, utilizarea site-ului www.mygameworld.ro (denumit în continuare "Site") presupune acceptarea în totalitate a Politicii de protecție a datelor. Accesând și utilizând acest Site,  acceptați, fără limitări, termenii și condițiile de utilizare.

 

Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de protecție a datelor, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre.

 

Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dpo@gameworld.ro aparținând Responsabilului cu protecția datelor desemnat în conformitate cu dispozițiile GDPR.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 

 • Informații pe care ni le furnizați cu ocazia transmiterii unui CV către adresa de email dedicată în acest sens, categorii de date care pot include: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, studii, experiență anterioară și orice alte date pe care ni le puteți furniza cu această ocazie;
 • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări: nume, prenume, adresă de email și/sau număr de telefon;
 • Informații la care putem avea acces prin prisma unei relații contractuale între două persoane juridice. În acest sens, în vederea bunei desfășurări a relațiilor contractuale, putem prelucra date cu caracter personal ale reprezentanților și persoanelor de contact desemnate de partenerii noștri. Acestea pot consta în: nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de email.

 

În cazul clienților:

 

 • Informații pe care le colectăm cu privire la nume, prenume, cod numeric personal, serie și număr CI, data și locul nașterii, sex, vârsta, domiciliu, cetățenie, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și orice alte date ne sunt impuse în vederea respectării obligațiilor stabilite de legislația specială care ne este aplicabilă;
 • Informații pe care ni le furnizați prin completarea formularului de înscriere în Crystal Bonus Club, respectiv nume, prenume, CNP, număr de telefon, adresă de email;
 • Informații pe care ni le furnizați prin crearea unui cont pe Site, respectiv nume, prenume,  număr de telefon, adresă de email, data nașterii, sex;
 • Informații pe care le colectăm cu privire la comportamentul dumneavoastră în sălile noastre de joc prin intermediul camerelor video;
 • Informații pe care le colectăm în cadrul evenimentelor organizate în sălile de joc, precum și în cadrul activităților de activare clienți în spațiu public, respectiv fotografii și înregistrări video;
 • Informații pe care ni le transmiteți în cadrul sondajelor pe care le utilizăm în scop de cercetare de piață;
 • Pot exista situații în care, în vederea atingerii obiectivelor noastre de responsabilizare socială, vă putem sprijini în participarea la Programul Joc Responsabil, ocazie cu care vom colecta numele, prenumele și numărul dumneavoastră de telefon.

 

 1. Modalități de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Utilizarea acestui Site nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicăm modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

 

 1. Soluționarea cererilor dumneavoastră

 

Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume, prenume și adresa de email în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport, poștei.

 

În egală măsură, în cazul în care ne formulați o cerere de angajare, transmițându-ne un CV pe adresa de email dedicată, vom putea utiliza datele pe care ni le furnizați pentru a analiza cererea dumneavoastră. Independent de modalitatea de soluționare a cererii, vom stoca datele pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea contacta ulterior, dacă nu solicitați în mod expres contrariul.

 

 1. Participarea dumneavoastră la jocurile de noroc, în sălile noastre de joc:
  • Vă putem solicita date precum nume, prenume, cod numeric personal, serie și număr CI, data și locul nașterii, sexul, vârsta, domiciliu, cetățenie, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și orice alte date ne sunt impuse în vederea respectării obligațiilor stabilite de legislația specială care ne este aplicabilă;
  • La completarea formularelor de înscriere în Crystal Bonus Club în sălile de jocuri,  vom colecta datele pe care sunteți de acord să ni le furnizați și le vom utiliza în vederea gestionării programului nostru de fidelitate și acordării beneficiilor corespunzătoare statutului de membru al Crystal Bonus Club;
  • Vă putem solicita copia cărții de identitate în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale cu privire la verificarea identității jucătorilor și respectarea limitei vârstei de joc;
  • Vom extrage și utiliza doar anumite date personale în vederea înscrierii dumneavoastră la o tombolă sau loterie publicitară desfășurată de noi;
  • În anumite situații, putem prelucra date cu privire la comportamentul dumneavoastră în sălile noastre de joc,  în scopul asigurării securității clienților și angajaților, precum și în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților; 
  • Dacă ne contactați, vom păstra o înregistrare a acelei corespondențe, conform legislației în vigoare (2 ani);
  • De asemenea, vă putem solicita să completați sondaje pe care le utilizăm în scop de cercetare de piață.

 

 1. Buna desfășurare a relației cu partenerii noștri
  • Putem fi în situația de a ni se transmite date cu caracter personal de la reprezentanții partenerilor noștri comerciali. În acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în vederea gestionării și asigurării bunei desfășurări a relației dintre părți. Dacă va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru evaluarea satisfacției partenerilor comerciali sau pentru scopuri legate de cercetările de marketing.

 

 1. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

 

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

 1. Furnizarea serviciilor de jocuri de noroc, precum și pentru executarea obligațiilor ce reies din orice contracte încheiate între dumneavoastră și noi;
 2. În scopul respectării obligațiilor stabilite de legislația specială care ne este aplicabilă, în special prin Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, a Legii privind jocurile de noroc, a Legii contabilității, și/sau a Codului Fiscal, vă vom procesa datele cu caracter personal în limita a nume, prenume, cod numeric personal, data și locul nașterii, sexul, vârsta, domiciliu, cetățenie, adresa de e-mail și numărul de telefon, detalii privind metoda de plată, precum și orice alte date ne sunt impuse de legile menționate mai sus. Prelucrarea se bazează pe respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă specificată de legislația specială, dar nu mai mult de 10 ani de la începerea perioadei legale de prescripție pentru fiecare caz în parte;
 3. Asigurarea securității clienților și angajaților noștri;
 4. Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților;
 5. Furnizarea de informații cu privire la actualizarea și modificarea termenilor și condițiilor, precum și cu privire la furnizarea serviciilor;
 6. Transmiterea de oferte și promoții, în cazul în care v-ați manifestat în mod expres consimțământul;
 7. Promovarea evenimentelor desfășurate de noi în spațiu public, inclusiv Facebook, Instagram, Youtube;
 8. Realizarea unor studii și cercetări de piață;
 9. Executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu partenerii noștri.

 

 1. Marketing direct

 

Ne promovăm serviciile către dumneavoastră și către alte persoane. Utilizăm informații despre clienți pentru invitații și comunicări care promovează serviciile furnizate de noi, în măsura în care v-ați exprimat acordul în acest sens prin completarea formularului de înscriere în programul Crystal Bonus Club disponibil în sălile noastre de joc. De asemenea, în cazul în care decideți să vă înscrieți la serviciul nostru de newsletter de pe Site, vom prelucra informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing.

În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul solicitării de dezabonare, pentru operarea modificărilor în sistem, putem avea nevoie de un termen de până la 48/72 de ore, interval în care este posibil să mai primiți informări de marketing.  

Nu transmitem datele dumneavoastră personale către terți în scopuri de marketing direct ale acestora.

 

 1. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai GAME WORLD,  însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.

 

De asemenea, în măsura în care sunteți client în sălile noastre de joc, vă vom putea divulga datele cu caracter personal atunci când ne instruiți sau ne acordați permisiunea în acest sens sau atunci când ni se impune prin legea aplicabilă, cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

 

Nu transferăm datele dumneavoastră personale în afara României.

 

 1. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal

 

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât  în sălile noastre de joc, cât și prin intermediul Site-ului reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

 

 1. Drepturile dumneavoastră

 

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20,  pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

 

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dpo@gameworld.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.

 

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. Actualizarea politici noastre de protecție a datelor

 

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de protecție a datelor a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Politicii de protecție a datelor și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 

 1. Contact

 

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dpo@gameworld.ro.

 

 

ULTIMELE JACKPOTURI ACORDATE

5293 Lei Bucuresti Mall Vitan | 356 Lei Bucuresti Mall Vitan | 180 Lei Liberty Center Bucuresti | 360 Lei Bucuresti Mall Vitan | 194 Lei Liberty Center Bucuresti | 259 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 187 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 398 Lei Bucuresti Mall Vitan | 181 Lei Liberty Center Bucuresti | 189 Lei Alba Mall Alba Iulia | 157 Lei Liberty Center Bucuresti | 144 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 352 Lei Bucuresti Mall Vitan | 239 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 165 Lei Liberty Center Bucuresti | 157 Lei Liberty Center Bucuresti | 183 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 392 Lei Bucuresti Mall Vitan | 194 Lei Liberty Center Bucuresti | 297 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 173 Lei Liberty Center Bucuresti | 243 Lei Magnolia Mall Brasov | 161 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 188 Lei Liberty Center Bucuresti | 394 Lei Bucuresti Mall Vitan | 312 Lei Alba Mall Alba Iulia | 157 Lei Liberty Center Bucuresti | 166 Lei Liberty Center Bucuresti | 179 Lei Liberty Center Bucuresti | 1662 Lei Liberty Center Bucuresti | 2833 Lei Magnolia Mall Brasov | 160 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 187 Lei Liberty Center Bucuresti | 233 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 312 Lei Bucuresti Mall Vitan | 178 Lei Liberty Center Bucuresti | 184 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 301 Lei Bucuresti Mall Vitan | 164 Lei Liberty Center Bucuresti | 189 Lei Liberty Center Bucuresti | 161 Lei Liberty Center Bucuresti | 231 Lei Magnolia Mall Brasov | 175 Lei Liberty Center Bucuresti | 279 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 158 Lei Liberty Center Bucuresti | 154 Lei Liberty Center Bucuresti | 158 Lei Liberty Center Bucuresti | 341 Lei Alba Mall Alba Iulia | 120 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 152 Lei Liberty Center Bucuresti | 152 Lei Liberty Center Bucuresti | 186 Lei Liberty Center Bucuresti | 276 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 155 Lei Liberty Center Bucuresti | 112 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 169 Lei Liberty Center Bucuresti | 199 Lei Liberty Center Bucuresti | 154 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 234 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 290 Lei Magnolia Mall Brasov | 191 Lei Liberty Center Bucuresti | 181 Lei Liberty Center Bucuresti | 161 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 184 Lei Liberty Center Bucuresti | 171 Lei Alba Mall Alba Iulia | 290 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 177 Lei Liberty Center Bucuresti | 165 Lei Liberty Center Bucuresti | 128 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 152 Lei Liberty Center Bucuresti | 138 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 186 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 231 Lei Magnolia Mall Brasov | 197 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 111 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 182 Lei Liberty Center Bucuresti | 163 Lei Liberty Center Bucuresti | 155 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 185 Lei Liberty Center Bucuresti | 224 Lei Alba Mall Alba Iulia | 188 Lei Liberty Center Bucuresti | 189 Lei Liberty Center Bucuresti | 170 Lei Liberty Center Bucuresti | 212 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 177 Lei Liberty Center Bucuresti | 291 Lei Magnolia Mall Brasov | 191 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 201 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 193 Lei Liberty Center Bucuresti | 19684 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 170 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 161 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 177 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 151 Lei Liberty Center Bucuresti | 221 Lei Sun Plaza Mall Bucuresti | 183 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 188 Lei Liberty Center Bucuresti | 238 Lei Alba Mall Alba Iulia | 126 Lei Calea Mosilor Bucuresti | 184 Lei Liberty Center Bucuresti

GAME WORLD © 2013 - ALL RIGHT RESERVED.

Accesul minorilor la jocurile de noroc este strict interzis!

Pentru vizualizarea conținutului acestui website trebuie să declari pe propria răspundere că ai implinit 18 ani, vârsta minimă legală pentru participarea la Jocurile de Noroc

Da
Nu